Alimenty – co warto o nich wiedzieć?

Alimenty to jedne z najpowszechniejszych świadczeń na rzecz osób fizycznych do regulowania których są zobowiązane inne osoby fizyczne.

Prawo do takich świadczeń i obowiązek ich opłacania jest ustalany w ramach postępowania sądowego kończącego się prawomocnym wyrokiem. Obowiązek płacenia alimentów może być związany z małżeństwem, pokrewieństwem lub powinowactwem pomiędzy osobami. Alimenty należy płacić na rzecz byłych małżonków, dzieci, rodziców i innych krewnych, którzy znajdują się w potrzebie.

Alimenty – co warto o nich wiedzieć?

Alimenty na dzieci i nie tylko

Bardzo popularną formą świadczenia są alimenty na dzieci. Obowiązek ich płacenia pojawia się po zakończeniu związku małżeńskiego. Zakres tych alimentów obejmuje usprawiedliwione potrzeby życiowe dziecka, takie jak jego odpowiednie wychowanie czy też wykształcenie. Alimenty na dzieci należy płacić do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeśli dziecko studiuje w szkole publicznej w systemie dziennym. Dożywotnie alimenty dotyczą z kolei dzieci niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać.

Do momentu ukończenia 18 roku życia przez dziecko, alimenty są wypłacane rodzicowi, a po ukończeniu 18 lat są one przekazywane bezpośrednio dziecku. Jeśli chodzi o maksymalną kwotę alimentów to zależy ona od potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych rodzica, który jest zobowiązany do płacenia takiego świadczenia. Podczas ustalania kwoty alimentów, sąd bierze również pod uwagę średni poziom życia na terenie naszego kraju.

Warto dodać, że alimenty mogą dotyczyć również rodziców, dziadków i innych osób. Warto poszukać dobrej kancelarii opisującej swoją ofertę hasłem https://kancelariamistewicz.com.pl/alimenty. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie cennego wsparcia w walce o alimenty lub obronie przed nimi. Kancelarie specjalizujące się w alimentach zatrudniają doświadczonych i wykwalifikowanych adwokatów udzielających fachowych porad oraz reprezentujących swoich klientów w sprawach alimentacyjnych.