Co warto wiedzieć o egzekucji komorniczej z pensji?

Osoby, które zalegają ze spłatą różnego typu zobowiązań, muszą się spodziewać prędzej czy później, skierowania sprawy do sądu, a w ostateczności do komornika, który będzie miał za zadanie wyegzekwowanie kwoty stanowiącej przedmiot roszczenia.

Komornicy mają prawo do odzyskiwania zadłużenia dzięki zastosowaniu tak zwanego przymusu egzekucyjnego. Należne kwoty można odzyskiwać na różne sposoby, na przykład dzięki zajmowaniu kont bankowych, nieruchomości oraz przedmiotów będących własnością dłużnika. Oprócz tego komornik jest uprawniony do zajmowania wynagrodzenia za pracę.

Co warto wiedzieć o egzekucji komorniczej z pensji?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę – najważniejsze informacje

Po uzyskaniu od wierzyciela sądowego nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności oraz wnioskiem o wszczęcie egzekucji, komornik przystępuje do działania. W przypadku dłużnika, który posiada stałe zatrudnienie, bardzo efektywnym sposobem odzyskiwania należnych kwot jest ich egzekwowanie bezpośrednio z jego pensji. W tym celu pracodawca jest powiadamiany o zajęciu i konieczności przelewania odpowiedniej części wynagrodzenia na konto komornika. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją pewne ograniczenia i przepisy, do których komornik musi się obowiązkowo stosować.

W przypadku zatrudnienia dłużnika na umowę o pracę, egzekucja obejmuje połowę jego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem kwoty wolnej od zajęcia wynoszącej najniższą krajową. W przypadku egzekwowania świadczeń alimentacyjnych, egzekucja obejmuje wyższą kwotę stanowiącą 3/5 wynagrodzenia. Jeśli mamy do czynienia z umowami o dzieło, zlecenie oraz innymi formami zatrudnienia, zajęciu może podlegać nawet całe wynagrodzenie określone w takich umowach.

Należy zaznaczyć, że kancelaria komornicza katowice-wschód oraz pozostałe kancelarie komornicze prowadzące działalność w różnych regionach Polski, posiadają w swoich ofertach w pełni legalną pomoc związaną z egzekwowaniem różnych należności. Poza tym u komorników można uzyskać wiele cennych informacji związanych z egzekwowaniem kwot z różnych składników majątku dłużnika, w tym między innymi z pensji. Warto pospieszyć się z decyzją o usługach komornika, ponieważ długi przedawniają się po 6 latach, a ich odsetki po 3 latach.