Ochrona kukurydzy przed chwastami jest jednym z najważniejszych zadań plantatorów, którzy muszą walczyć z rosnącą liczbą chwastów oraz zmieniającymi się warunkami pogodowymi.

Dlatego najważniejsze jest, aby wybrać najlepszą ofertę herbicydową, która będzie skuteczna w zwalczaniu różnych gatunków chwastów i dostosowana do warunków panujących na polu.

Ochrona kukurydzy

Ochrona kukurydzy

W tym kontekście, oferta herbicydów kukurydzianych Innvigo jest najlepszym rozwiązaniem dla plantatorów, którzy oczekują skutecznej ochrony swojej uprawy. Zawiera ona wszystkie możliwe kombinacje substancji aktywnych, które umożliwiają zastosowanie odpowiedniego preparatu w zależności od terminu i rodzaju zachwaszczenia na polu. Dzięki temu, można skutecznie zwalczać chwasty, minimalizując ryzyko uszkodzenia rośliny.

Podstawowym herbicydem w technologii doglebowej jest Metodus 650 WG, który łączy w sobie silne działanie trzech substancji aktywnych: izoksaflutolu, terbutylazyny i mezotrionu. Dzięki wyjątkowemu synergizmowi ich działania, preparat ten jest w stanie skutecznie zwalczać bardzo szeroką gamę chwastów, przy stosunkowo niskiej dawce 0,5 kg/ha. W szczególności, polecany jest na plantacje zagrożone ze strony chwastnicy jednostronnej, komosy białej, psianki czarnej, przetaczników, rdestówki powojowatej, rdestu plamistego, szarłata szorstkiego czy samosiewów rzepaku.

Jednakże, w przypadku bardziej opornych gatunków chwastów, takich jak chwastnica jednostronna, palusznik krwawy czy włośnica zielona, zalecamy dodanie herbicydu Metos 960 EC w dawce 0,5 l/ha, którego składnikiem jest s-metolachlor. Zabieg ten powinien być wykonany przed wschodami kukurydzy, aby uzyskać najlepszą skuteczność.

Podsumowując, wybierając najlepszą ofertę herbicydową dla kukurydzy, należy brać pod uwagę wiele czynników, takich jak warunki pogodowe, rodzaj chwastów i ich stopień zagrożenia. Oferta Innvigo zawiera wszystkie niezbędne substancje aktywne, aby zbudować technologię ochrony dla każdej plantacji kukurydzy. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego herbicydu, plantatorzy mogą cieszyć się zdrowymi i wydajnymi plonami. Więcej informacji znajdziesz tutaj https://innvigo.com/zabiegi-herbicydowe-kukurydza/.