Większość osób nie tylko dbających o stan swojego portfela, ale również o stan środowiska przyrody, jak za minionych czasów, magazynuje szklane opakowania, w tym przede wszystkim butelki, w celu zwrotu ich za niewielką zapłatę do punktu skupu.

W ten sposób odzyskuje przynajmniej niewielką część nakładów finansowych związanych z nabyciem towarów oraz w ten sposób pozwala na kilkukrotny recykling wartościowego surowca jakim jest szkło.
Nie wszystkie sklepy proponujące w sprzedaży produkty w szklanych opakowaniach przede wszystkim ze względu na niewielkie możliwości lokalowe, przyjmuje za odpłatnością butelki szklane przeznaczone do recyklingu. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie usług punktów skupów.
Po latach zapomnienia oraz małego zapotrzebowania, w odpowiedzi na potrzeby osób, które są świadome znaczenia bardziej przyjaznego dla środowiska naturalnego życia, a co się z tym wiąże obowiązku wtórnego użycia wielu surowców, na rynku znów zaczynają działalność punkty skupów. Cieszą się one codziennie rosnącą popularnością. Można w nich zwrócić do recyklingu szkło bezbarwne bądź kolorowe, które może bez utraty własności być poddawane nawet wielokrotnemu odzyskowi. Recykling szkła – intratny biznes?

Koszt zwrotu jednej szklanej butelki waha się w przedziale kilku groszy, ale już w przypadku skupu poważnej ilości szklanych opakowań można uzyskanymi w ten sposób pieniędzmi całkiem nieźle zasilić swój domowy budżet.

Ponieważ dużo przedsiębiorstw komunalnych zajmujących się utylizacją odpadków wytwarzanych w gospodarstwach domowych życzy sobie segregowania śmieci, można zgromadzone butelki szklane oddać do punktu skupu i otrzymaną w ten sposób gotówkę przeznaczyć na opłatę odbioru pozostałych śmieci.