Zarządzaj sprawnie dokumentacją inżynierską w swojej firmie!

W każdym przedsiębiorstwie ważne jest planowanie inwestycji, specyfika i struktura dokumentacji oraz współpraca wszystkich działów ze sobą. Jak więc usprawnić te procesy?

Meridian Enterprise – najlepsze rozwiązanie do zarządzania treścią inżynierską w Twoim przedsiębiorstwie!

Meridian to system zarządzania dokumentacją inżynierską. Zapewnia on firmom bardzo łatwy sposób do porównywania i śledzenia zmian w historii dokumentów czy rysunków. Dzięki niemu wiele firm chemicznych przechowywa, zarządza i wizualizuje rysunki oraz modele z różnych systemów CAD. Meridian sprawia, że praca zakładu jest o wiele bardziej efektywniejsza.

Różne sposoby przechowywania danych

Meridian daje możliwość bezpiecznego przechowywania danych na różne sposoby. Zapewnia on opcję tworzenia nowych dokumentów poprzez kreatora, ale także zapisywanie ich z aplikacji (CAD). 

Bezpieczeństwo przede wszystkim! 

Korzystanie z Meridiana jest możliwe dzięki uwierzytelnieniu systemu Windows. Zabezpieczenie oparte są na określonych uprawnieniach danego użytkownika pod względem przeglądania, drukowania czy edycji. Meridian można skonfigurować również w taki sposób, aby niektóre grupy użytkowników były ograniczone do wersji dokumentów w PDF.

Łatwość w wyszukiwaniu i pobieraniu 

Meridian posiada różne sposoby wyszukiwania potrzebnych danych:

  • wyszukiwanie pełnotekstowe,
  • wyszukiwanie szybkie,
  • wyszukiwanie klucza,
  • wyszukiwanie rozszerzone dokumentów,
  • wyszukiwania folderów w repozytoriach lub między nimi.

Integracja z aplikacjami

Meridian nie tylko łączy się z aplikacjami MS Office, ale także z AutoCAD, MicroStatiom, Revit, Inventor czy SolidWorks.

Obsługa wersji

Meridian to system zapewniający obsługę interpretacji wszystkich danych inżynierskich. Dzięki Meridian Publisher rodzime pliki są renderowane do formatu PDF i przechowywane dalej jako plik skojarzony z tym samym dokumentem.

Czerwone linie i porównywanie

Wbudowana przeglądarka PDFTron daje możliwość zaznaczania czerwonych linii w plikach PDF i ich porównywania.

Zarządzanie dokumentami zgodnie ze statusem i zmianami

Meridian pozwala na pełne sprawdzenie dokumentu i zatwierdzenie zgodne ze wszystkimi zachodzącymi w nim zmianami. Każda z poprzednich wersji przed jakimikolwiek zmianami jest dostępna w ramach historii dokumentu do przeglądania,porównywania i przywracania. 

Ścieżka audytu historii

Każde działanie związane z przepływem pracy zapisywane jest w ścieżce audytu historii, gdzie użytkownicy mogą wprowadzać swoje komentarze.

Powiadomienia, e-maile i raportowanie

Meridian daje możliwość czterech typów integracji e-mail w MS Outlook lub Lotus Notes:

  • przechowywanie wiadomości e-mail po stronie klienta
  • tworzenie wiadomości e-mail po stronie klienta
  • przechowywanie wiadomości e-mail po stronie serwera dzięki Meridian Email Manager
  • powiadomienie e-mailem po stronie serwera w celu poinformowania uczestników o zdarzeniach przepływu pracy.

Wszystkie treści można raportować bezpośrednio z repozytorium lub za pośrednictwem narzędzi do raportowania.

Dowiedz się więcej na temat funkcjonalności systemu Meridian odwiedzając stronę Atutora, firmy zajmującej się optymalizacją procesów dotyczących dokumentacji inżynierskiej. W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z ich zespołem specjalistów, którzy chętnie na nie odpowiedzą!